PRINT SEND TIL EN VEN
Yding Vandværk A.m.b.A

Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m3 vand?
Svar: kr. 3.10 + grøn afgift til stat og afledningsafgift til kommune


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: 15dH


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja - spar på vandet!


Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: Ja - Husk at lukke - vand koster penge!


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja - se i øvrigt hjemmesiden under vandkvalitet.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Er frostsprængningen sket på din egen grund skal du ringe til din egen VVS installatør.
Ser du frostsprængninger på vandværkets installationer bør du straks informerer Vandværket
 


Hvor er min stophane placeret?
Svar: i umiddelbart nærhed af vandaflæsningsmåleren.


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Vandmålerne bliver i Yding Vandværk udskiftet med passende interval -
er du i tvivl om måleren viser korrekt - kan vandværket kontaktes.


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Med jævne mellemrum (kunne være 1 gang pr. måned) er det fornuftigt at lave kontrolaflæsning 


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Ring til kasserer Christian Vinther 20841607 


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Kan gøres her på hjemmesiden - selvaflæsning eller
kontakte kasserer Christian Vinther 20841607


Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?
Svar: Ved indmeldelse og betaling af tilslutningsafgiften får man har del i Vandværkets aktiver
samtidig har man medindflydelse, medansvar og stemmeret i vandværkets arbejder.
Der holdes normalt generalforsamling hvert år i marts måned (annonceres i lokalavis)


 

Vidste du at..

Vidste du at...