PRINT SEND TIL EN VEN
Yding Vandværk A.m.b.A

Velkommen til Yding Vandværk

Vandværket er smukt beliggende mellem Mossø og Yding Skovhøj
(Danmark 2. højeste punkt)og blev etableret ca 1895.
I begyndelsen flød vandforsyningen gennem en rørledning fra et kildevæld
højt beliggende ved Yding Skovhøj.
I starten af 1950 ´erne blev der tilsluttet flere interessanter og man byggede
en vandværksbygning med en 50 meter dyb boring etableret i vandhuset
Senere er der i 1971 lavet endnu en boring på ca 50 meter dyb tæt på vandværksbygningen. 
I 2015 måtte den ældste boring erstattes med en ny der også  ligger
i det indhegnede område tæt på boringen fra 1971.  

 

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med
automatisk skylning og trykstyrede pumper.
I 2020 oppumpes der ca. 25 000  kubikmeter rent drikkevand
Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.

Aktuelt

 

Der er ikke planlagt aktiviteter der påvirker tryk eller kvalitet

Ved strømafbrydelse - leveres ikke vand igen før strømmen er tilbage. Se også under beredskabsplan 

Kontakt til Vandværket

Henvendelse vedrørende
uheld, driftsforstyrrelser
eller vedr. vandkvalitet til
formand
Søren Flink Madsen
Skovhøjvej 8, Yding
8752 Østbirk
mob. 20662633
mail sfm@ydinggroent.dk

Alternativt
Rastek VVS
v Søren Rasmussen
mob. 20932340