PRINT SEND TIL EN VEN
Yding Vandværk A.m.b.A

Velkommen til Yding Vandværk

Vandværket er smukt beliggende mellem Mossø og Yding Skovhøj (Danmark 2. højeste punkt)og blev etableret ca 1895.
I begyndelsen flød vandforsyningen gennem en rørledning fra et kildevæld højt beliggende ved Yding Skovhøj.
I starten af 1950´erne blev der tilsluttet flere interessenter og man byggede en vandværksbygning med en 50 meter dyb boring etableret i vandhuset.
Senere er der i 1971 lavet endnu en boring på ca 50 meter dyb tæt på vandværksbygningen. 
I 2015 måtte den ældste boring erstattes med en ny der også  ligger
i det indhegnede område tæt på boringen fra 1971.  

 

Værket har gennem årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med automatisk skylning og trykstyrede pumper.
Der oppumpes ca. 25 000  kubikmeter rent drikkevand årligt.
Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.

Aktuelt

 

Der er ikke planlagt aktiviteter der påvirker tryk eller kvalitet

Ved strømafbrydelse - leveres ikke vand igen før strømmen er tilbage. Se også under beredskabsplan 

Kontakt til Vandværket

Henvendelse vedrørende uheld eller driftsforstyrrelser til

Rastek VVS
v Søren Rasmussen
mob. 20932340

Anden henvendelse se oversigten over bestyrelsen